پروژکتور خیابانی

پروژکتور خیابانی

پروژکتور خیابانی 90وات پرتاب شعاع نوری بالا قابل استفاده در محو طه ها با متراژ بالا