تاریخچه سیستم خورشیدی

تاریخچه سیستم خورشیدی

سیستم خورشیدی و موارد مصرف این سیستم

کاربرد انرژی خورشیدی به قرن هفتم قبل از میلاد مسیح باز میگردد.از انرژی  خورشیدی برای گرمایش پخت و پز و روشنایی استفاده میکردند.یونانیان و رو میان باستان معماریهایی را برای استفاده از نور و گرمایش انرژی خورشیدی در داخل ساختمان خود داشته اند. قرن هفتم قبل از مسیح مردم از ذره بین برای تمرکزو روشن کردن آتش استفاده می کرد

بیست سال بعد از مسیح مردمان از آیینه برای  روشن کردن مشعل های خود استفاده میکردند.

اولین آبگرم کن خورشیدی توسط کلارنس امریکایی اختراع گردید

3دانشمند امریکایی اولین سلول فتوولتاعیک سیلیکونی را توسعه دادند

ناسا اولین ماهواره ای که با سلولهای فتو ولتاعیک به ظرفیت470وات تغذیه می گردید توسط سفینه فضایی به فضا پرتاب نمود