کنترلر شارژر

کنترلر شارژر

کنترل شارژر با تنظیم کننده شارژ

کنترل شارژر که جریان شارژ باتری را کنترل می کنند این دستگاه باتری را در مقابل شارژ اضافی یا افزایش ولتاژ که عمر آن را کم کرده و ممکن است باعث خطرات جدی شود محافظت میکند این دستگاه دارای صفحه مونیتور قابل دید می‌باشد که درصد شارژ باتری و روشنایی و پنل را نشان میدهد